กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
ที่ปรึกษาหลักสูตรของเราที่สามารถพูดได้หลายภาษาและเป็นมิตร จะติดต่อกลับภายในสามวันเพื่อยืนยันเวลาสอบวัดระดับของคุณ และช่วยให้คุณเริ่มต้นเส้นทางการเรียนรู้ต่อไป

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

เราจะนำข้อมูลนี้ไปใช้อย่างไรบ้าง

British Council จะนำข้อมูลที่คุณมอบให้เรามาใช้ เพื่อส่งรายละเอียดกิจกรรม บริการ และงานกิจกรรมต่าง ๆ (รวมถึงงานกิจกรรมเพื่อสังคม) ให้แก่คุณตามที่เราคิดว่าคุณน่าจะสนใจ

คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับข้อมูลในอีเมล และเราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คุณให้ความยินยอม

การคุ้มครองข้อมูล

British Council ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลในสหราชอาณาจักรและกฎหมายในประเทศอื่น ๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกันในระดับนานาชาติ

คุณมีสิทธิ์ขอสำเนาข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้ และขอให้เราแก้ไขความไม่ถูกต้องในข้อมูลดังกล่าวได้ หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณก็มีสิทธิ์ร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลความเป็นส่วนตัวได้

หากต้องการข้อมูลอย่างละเอียด กรุณาดูหัวข้อความเป็นส่วนตัวได้บนเว็บไซต์ของเราที่ www.britishcouncil.org/privacy หรือติดต่อสำนักงาน British Council ใกล้บ้าน เราจะเก็บข้อมูล 7วันของคุณไว้เป็นเวลา 7 วัน นับจากเวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล

British Council Singapore ตระหนักถึงหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสิงคโปร์ ค.ศ. 2012 (Singapore Data Protection Act 2012) ซึ่งรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล