Điền vào mẫu dưới đây để được tư vấn khóa học.
Các chuyên gia tư vấn đa ngôn ngữ thân thiện của chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị trong vòng ba ngày làm việc để xác nhận về thời gian kiểm tra xếp lớp và giúp quý vị bắt đầu cuộc hành trình học tập của mình.

Số liên lạc

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này như thế nào?

Hội đồng Anh muốn sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp để gửi thông tin chi tiết về các hoạt động, dịch vụ và sự kiện (bao gồm các sự kiện xã hội) mà chúng tôi cho rằng đáng quan tâm.

Quý vị có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng cách theo liên kết hủy đăng ký trong thông báo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của quý vị dựa trên sự đồng ý của quý vị.

Bảo Vệ Dữ Liệu

Hội đồng Anh tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu ở Vương Quốc Anh và luật pháp ở các quốc gia khác đáp ứng các tiêu chuẩn được quốc tế chấp nhận.

Quý vị có quyền yêu cầu một bản sao thông tin mà chúng tôi nắm giữ và quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào trong thông tin đó. Nếu quý vị có thắc mắc về việc chúng tôi đã sử dụng thông tin cá nhân của quý vị như thế nào, quý vị cũng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý quyền riêng tư.

Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần bảo mật trên trang web của chúng tôi, www.britishcouncil.org/privacy hoặc liên hệ với văn phòng Hội đồng Anh tại địa phương của mình. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của quý vị trong thời gian 7 năm kể từ thời điểm thu thập.

Hội đồng Anh Singapore công nhận các nghĩa vụ của mình theo Đạo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân Singapore 2012 (Singapore Personal Data Protection Act 2012), bao gồm việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân cho mục đích mà một cá nhân đã đồng ý.