Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến các khóa học Tiếng Anh cho học sinh quốc tế và học viên lớn tuổi được cung cấp bởi Britsh Council. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của quý vị trong vòng ba ngày làm việc tiếp theo.

Trong thời gian chờ đợi, vui lòng nhấp vào phần sau để biết thêm thông tin về các khóa học Tiếng Anh khác nhau dành cho quý vị hoặc con của mình:

Quý vị cũng nên truy cập kênh YouTube của chúng tôi để xem cách ‘Thành công bắt đầu tại Hội đồng Anh’!

Chúng tôi mong được trò chuyện với quý vị sớm. 

Lời chào trân trọng
Nhóm Hội đồng Anh